Logo firmy 4 Grants zajmującej się windykacją należności od dłużników

Zadzwoń do nas

(+48) 62 596 11 90

Napisz do nas

biuro@4grants.pl

Zasady prywatności - cookies (ciasteczka)

Polityka prywatności – cookies
czyli jak przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe.


I. Informacje wstępne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej 4grants.pl.
2. Dane, które są podawane przez Użytkownika i/oraz dane, które są zbierane w
sposób automatyczny są przetwarzane do celów określonych w polityce
prywatności.


II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest 4 Grants Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w
(63-400) Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, NIP 6222790201,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000572433 - zwana dalej Administratorem.
2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie pod
adresem korespondencyjnym 4 Grants Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w (63-400)
Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3.
3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez
4grants.pl posługując się umieszczonymi w serwisie formularzami
elektronicznymi.
4. Dzięki formularzom elektronicznym gromadzone są w szczególności, takie
dane osobowe jak: imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, e-mail oraz
inne dane podane przez Użytkownika – zwane dalej danymi.
5. Dane zostaną przekazane do firm z grupy kapitałowej oraz do partnerów w
celu przedstawienia im oferty handlowej, z którymi Administrator zawarł
odrębne umowy udostępniania danych osobowych, na co użytkownik wyraża
zgodę przez podanie danych kontaktowych w celu złożenia oferty.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. Dane są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
• Przedstawienia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane
do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika.
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania
oferty Użytkownikowi.
• Realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych ma
miejsce do chwili zrealizowania umowy dla Użytkownika.
• Informowaniu o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej
umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu
realizacji umowy.
• Możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą formularza
kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f
RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania
zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych
skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
• Działania wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie
cywilnoprawnych lub karnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu
wygaśnięcia, oddalenia, przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych
roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości
ustalenia, dochodzenia bądź przeciwdziałaniu możliwym roszczeniom.
8. Dane Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą
zostać udostępnione firmom z grupy kapitałowej, partnerom i podmiotom, z
którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania i powierzania
danych osobowych. Mogą to być m.in:
• Podmioty z grupy kapitałowej, które współpracują z Administratorem w
ramach realizacji umowy lub danego projektu biznesowego,
• zewnętrzne podmioty, które zapewniają wsparcie z zakresu prawa, IT i
reklamy,
• firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi w ramach realizacji umowy,
• uprawnione podmioty do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
9. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia
swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich
danych osobowych, w sytuacji, gdy:
a. dane są nieprawidłowe,
b. ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi
sprzeciw wobec ich usunięcia,
c. Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje
ich do działań dot. roszczeń.
d. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
10. Dane mogą podlegać przetwarzaniu mającym na celu dopasowanie oraz
przedstawienie nowych usług bądź produktów.
11. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z przepisami RODO.


III. Polityka Cookies i ich wykorzystanie oraz Google

Analytics
1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki cookies.
2. Informacje, które są zapisane w plikach cookies serwer 4grants.pl
odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików cookies
na urządzeniu Użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem
Serwisu.
b) dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do
indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez
niego ze stron internetowych Serwisu.
c) badania ruchu na stronach internetowych Serwisu.
d) raportowania oraz wsparcia emisji reklam i informacji.
e) tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z
Serwisów.
f) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej
przeglądarki.
6. Pliki cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki,
dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.
7. Administrator przechowuje pliki cookies przez okres nieokreślony.
8. Pliki cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą
do administrowania oraz lepszej obsługi Użytkowników 4grants.pl.
9. Informacje, które są zawarte w plikach cookies ujawniane są wyłącznie tym
osobom, które są uprawnione do administrowania 4grants.pl.
10. Pliki cookies są przechowywane jedynie do celów związanych ze statystyką
oraz dopasowaniem treści i układu 4grants.pl do potrzeb
Użytkowników.
11. Wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookie:
a)Sesyjne – tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji Użytkownika,
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania.
b) Dotyczące polityki prywatności (cookies) – oznaczenie, że poinformowano
Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis.
c) Niezbędne - umożliwiające korzystanie z Serwisu.
d) Statystyczne – do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics.
12. 4grants.pl korzysta z usługi analizy stron internetowych Google
Analytics.
13. Google Analytics korzysta z plików cookies, aby dać możliwość analizowania w
jaki sposób Użytkownicy korzystają z 4grants.pl.
14. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z 4grants.pl
przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane
przez tą spółkę na swoich serwerach.
15. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z
oceną korzystania z 4grants.pl, raportowania danych dot. ruchu na
4grants.pl, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach
internetowych oraz użytkowania internetu.
16. Możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do
osób trzecich - w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach
obowiązujących przepisów prawnych - bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne
za ich przetwarzanie w imieniu Google.
17. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w
jej posiadaniu.
18. Korzystając z 4grants.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej.


IV. Odnośniki do innych stron

1. 4grants.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
2. Zasady związane z korzystaniem z innych stron internetowych oraz ich
polityka prywatności są umieszczone na tych stronach, do których Użytkownik
jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.


V. Bezpieczeństwo dot. informacji

1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe
podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych wdrożono zabezpieczenia
techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.


VI. Zmiany polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej
polityce prywatności.
2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez
umieszczenie zmian w 4grants.pl.

Logo firmy 4 Grants specjalizującej się w windykacji należności od dłużnika w Polsce i za granicą

Nasza Firma świadczy profesjonalną pomoc windykacyjną klientom indywidualnym oraz biznesowym.
Ponadto świadczymy kompleksowe usługi outsourcingu oraz monitoringu należności.

Ikona kontaktu telefonicznego z firmą windykacyjną
Firma windykacyjna szybki kontakt email biuro@4grants.pl

Szukaj nas na

Strona 4Grants.pl © 
wszystkie prawa zastrzeżone.