Logo firmy 4 Grants zajmującej się windykacją należności od dłużników

Zadzwoń do nas

(+48) 62 596 11 90

Napisz do nas

biuro@4grants.pl

Windykacja komornicza

Aspekty windykacji komorniczej opierają się na prawomocnym wyroku sądowym, który został orzeczony przeciwko dłużnikowi, taki wyrok musi być oczywiście opatrzony w klauzulę wykonalności. Z perspektywy dłużnika o wiele korzystniejszą opcją jest przystać na windykację polubowną lub sądową ponieważ na etapie postępowania egzekucyjnego negocjacje jakie może podjąć dłużnik są o wiele mniejsze.

Jak obrazuje się droga odzyskania należności w skrócie?

Firma windykacyjna próbuje odzyskać należności, na każdym etapie postępowanie, również zanim sprawa trafi do sądu, a komornik odzyskuje je dopiero po uzyskaniu wyroku sądu, który został opatrzony w klauzulę wykonalności.

Mężczyzna podpisuje papiery na tle Temidy statuetki stosowanej w sądzie, windykacja komornicza i ważne informacje

Co ważne, nie możemy ominąć całej kolejności postępowania windykacji długu nie przechodząc kolejno po przez kroki postępowania, na taką drogę mówimy, że jest "hierarchiczna" czyli poziomowa, według powszechnych ustaw na początku odzyskania należności trzeba podjąć kroki windykacji polubownej a następnie sądowniczej, nie można "od razu" skierować sprawy do komornika, czyli złożyć wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego pod wpływem negatywnych emocji. Taki zapis i działania mają na celu uchronić komorników od nadmiernych wniosków bardzo sfrustrowanych wierzycieli jak i uchronić strony spor przed niepotrzebnym "rozlewem krwi". Egzekucje komornicze powinny być ostatecznością a nie początkiem drogi w sporach, powszechnie nie stosuje się praktycznie nigdzie wyciągania "ciężkich dział" na początku postępowań ponieważ zawsze należy dać szasnę uregulować należności dłużnikowi polubownie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji komorniczej (Art. 777 KPC).

Jakie możliwości może mieć komornik gdy dojdzie już do skutku jego postępowanie za zleceniem sądu?

Komornik ma możliwość zajęcia prywatnego mienia dłużnika (ruchomości, nieruchomości), jego pieniędzy w formie zajęcia wynagrodzenia za pracę lub także umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie), jest także w stanie zająć środki wprost z rachunku bankowego, a nawet emeryturę czy rentę. Ponadto ma możliwość poszukiwania i zajęcia dóbr, które mogą być przez dłużnika ukrywane.

Kontakt

Logo firmy 4 Grants specjalizującej się w windykacji należności od dłużnika w Polsce i za granicą

Nasza Firma świadczy profesjonalną pomoc windykacyjną klientom indywidualnym oraz biznesowym.
Ponadto świadczymy kompleksowe usługi outsourcingu oraz monitoringu należności.

Ikona kontaktu telefonicznego z firmą windykacyjną
Firma windykacyjna szybki kontakt email biuro@4grants.pl

Szukaj nas na

Strona 4Grants.pl © 
wszystkie prawa zastrzeżone.